måndag 28. desember 2009

laurdag 12. desember 2009

Æ hadd no tænkt mæ foill tank jaHadd no tænkt mæ fuill tank ja!

Lenge siden jeg har skrevet noe her nå. På tide jeg skriver noe - om ikke annet, så i det minste for å vise omverden at jeg fortsatt eksisterer.

eksiste're v2 (fra lat. 'tre ut, fram')
1 være til, finnes; forekomme det e-r bare i din fantasi / tror du at det e-r liv på andre planeter? / firmaet e-r ikke lenger / et slikt menneske e-r ikke / adj i pr pt: e-nde bebyggelse / under de e-nde forhold rådende
2 opprettholde livet ingen kan e- på en slik lønn / e-, men ikke leve

Ja, tror du egentlig at det er liv på andre planeter? De fant visst betydelige mengder vann på månen her om dagen - ja, faktisk opptil flere bøtter. Da stiger visst sannsynligheten for at det har vært liv der og, hører jeg rykter om. Så fint da.

plane't m1 (norr planéta, fra gr 'vandrer')
1 himmellegeme som går rundt en stjerne og får lys fra den
2 panne få en midt i p-en
Jammen glad JEG ikke har et smultring-implantat midt i panna sånn som han over. Jeg tror ikke jeg hadde trivdes så godt med det, i grunnen, for en gang tryna jeg skikkelig hardt på sykkel og fikk DEN helte-kulen MIDT i panna. Minna litt om det der..

For øvrig: å dømme folk etter utseende må egentlig være noe av det dummeste jeg veit om.

helt m1 (lty) 1 person som er blitt berømt for stort mot el. store bedrifter krigsh- / kjempe, som en h- / bære sine smerter som en h- / havets h-er sjømenn og fiskere / hverdagens h-er / ordtak: uten mat og drikke duger h-en ikke / i sms: programh-, tøffelh-
2 modig og selvoppofrende hovedperson i film el. diktverk h-en i filmen, i romanen / hovedpersonen i en viss situasjon, person som blir beundret, tilbedt niåringen ble dagens h- på grunn av sin snarrådige opptreden / min ungdoms h-


torsdag 3. desember 2009