laurdag 27. september 2008

torsdag 25. september 2008

lol

Photobucket

Photobucket

Photobucket

onsdag 17. september 2008

Skoleinspektør står frem etter å ha blitt beskyldt for grove overgrep

STAVANGER (VG) Gjennom behandlinger med rosenterapi kom kvinnen fram til at hun hadde vært utsatt for en rekke grove overgrep av Oddmund Gravdal for 25 år siden. Nå står skoleinspektøren fram for å renvaske seg.STÅR FREM: F.v. Advokat Atle Helljesen og Oddmund Gravdal, som er beskyldt for seksuelle overgrep mot et barn på 80-tallet. Foto: Hugo Bergsaker

- Fra det første sjokket ved å få beskjed fra politiet om at jeg er anmeldt for overgrep, har jeg stilt meg fullstendig uforstående.

Gravdal står fram etter at det i forrige uke var flere oppslag i Vårt Land om seksuelle overgrep mot en kvinne.

Kvinnen bodde på en internatskole i Nairobi i årene 1981-1983 og var mellom seks og åtte år da de angivelige overgrepene fant sted. Foreldrene som var misjonærer, bodde ikke sammen med datteren.

Rosenterapi

I intervjuene forteller den 33 år gamle kvinnen hvordan hun helt siden barndommen har slitt psykisk og fysisk. Først for to år begynte minnene å klarne, og hun kom gjennom rosenterapi fram til at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Gjennom massasje og berøring begynte hun å få vage, men svært ubehagelige minner.

I løpet av fem uker nærmest «fødte» hun minnene fram. Hun var fysisk syk, kvalm og skalv. Først husket hun ikke hvem mannen var, men så «slo det ned som en bombe inni henne». Mannen var ansatt i misjonen, forklarer kvinnen i et intervju med Vårt Land.

Kvinnen anmeldte for to år siden forholdene, og fortalte sin historie til Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalsekretær Ola Tulluan. Hun opplevde å bli trodd i saken.

- Som et sjokk

For den påståtte overgriperen Oddmund Gravdal fortonet det seg annerledes.

Gravdal bodde og arbeidet ved skolen i Nairobi sammen med sin egen familie, og sier han husker jenta fordi hun gikk i klassen til hans egen datter.

- Påstanden kom som et sjokk for meg og familien. Jeg har aldri vært i nærheten av jenta på den måten, og det virker nesten absurd å skulle gi sin versjon av saken når det er en historie jeg ikke kjenner til.

Han fastholder at han ikke har noe å skjule.

Stopper rykter

- Men det er omtrent umulig å renvaske seg, med mindre kvinnen selv velger å gjøre det. Det er i overensstemmelse med kona og mine fire barn at jeg derfor velger å forklare meg i saken. Det virker som det blir tatt for gitt at den som blir anklaget er skyldig. Hvis man ikke sier noe blir det av folk sett på som et tegn på skyld. Det er i tillegg flere andre navngitte personer som er mistenkt, og de ryktene ønsker jeg å stoppe ved å si at saken gjelder meg. Jeg håper også vi ved å rette søkelyset på dette, kan forhindre andre i å oppleve det som jeg nå har gått gjennom.

- Jeg vet ikke hva hun har opplevd, men jeg vet at det hun har opplevd, ikke har skjedd med meg.

Han mener at kvinnen tror på sin egen historie, men at det må være såkalte falske minner. Han er svært kritisk til terapien kvinnen har vært utsatt for og mener at minnene er framprovoserte.

Kvinnen skuffet

Saken har splittet ledelsen i NML. Generalsekretær og en intern gruppe brukte ett år på å behandle saken. I en oppsummering i fjor sommer konkluderte administrasjonen med at de festet lit til det kvinnen hadde fortalt. I et møte i juni i år fattet hovedstyret et nytt vedtak i saken hvor de skriver at ord står mot ord og at det ikke er mulig å trekke noen konklusjon ut over det.

Kvinnen er skuffet over konklusjonen, og sier hun føler seg dolket i ryggen. Hun mener Gravdal burde vært fjernet fra sine verv i NLM.

Gravdal vil fortsette i jobben som inspektør på Tryggheim, og sier han har full støtte fra sin arbeidsgiver i saken. Han har av generalsekretæren blitt bedt om å trekke seg fra vervet som 2. varamann til NLMs hovestyre, men ønsker ikke å gjøre det.

- For meg oppfattes det som et tegn på skyld, sier Gravdal til pressen.

Fikk voldsoffererstatning

Også han er kritisk til NLMs behandling av saken. Firebarnsfaren etterspør en bedre balansegang mellom det å ivareta den som anklager og den som blir mistenkt i slike saker.

- Hele saken har tok utgangspunkt i at kvinnens historie var riktig. Det tok lang tid fra jeg fikk beskjeden til jeg faktisk skjønte at jeg måtte forsvare meg for å bli trodd selv.

Han skulle ønske at saken kunne etterforskes av politiet, men sier at saken er henlagt på grunn av foreldelse.

Kvinnen søkte i 2007 om voldsoffererstatning fra staten, og fikk søknaden innvilget.


Alternative behandlingsmetode som "bevis" i en sak som denne? Interessant, spesielt med tanke på at den norske staten ikke støtter bruken av alternative medisiner.

Utdanninga for å bli rosenterapeut;
1 introduksjonskurs (3 dager)
2 kurshelger (á 2 dager)
7 intensivkurser (á 7 dager)
Anatomi for rosenelever (2x5 dager)
3 intervjuer/samtaler med lærer

Praksis:
Gi 350 kilentbehandlinger, hvor du kan ta betalt.
Få 25 egne behandlinger av Rosenterapeut
Ha ca 45 timers veiledning alene, i gruppe samt enkeltsamtaler.


Imponerende..

Nuhvel, behandlingen er basert på dette: "Alle har vi spent muskulatur i en eller annen grad. Egentlig kan vi si takk til spenningene. De har vært en nødvendig støtte i livet og «holdt oss oppe». Når spenningen blir smerte er det kanskje på tide å si «takk for hjelpen» - nå trenger jeg deg ikke lenger. Mange tror at det bare er vonde minner og følelser som er fortrengte, men like ofte kan det være «godfølelsene» som får komme frem. Tilbakekholdte følelser kan for eksempel være både glede, sorg, styrke, frykt, sinne eller kjærlighet.

Ved at terapeuten gir støtte og oppmerksomhet til spent muskulatur, får den også mulighet til å slippe taket. I Rosenmetoden gir kroppen bare slipp på det den er rede til der og da. Terapeuten går aldri over klientens egne grenser, og har dyp respekt for og tillit til kroppens egne ressurser.

Rosenmetoden kan gi en opplevelse av hva som egentlig er sant for deg - istedet for det du etterhvert har lært deg å tro er sant. Når du opplever støtte for en sannhet som er din, kan muskelspenninger og pusten frigjøres."


Siste delen her er jo interessant. Ens egen opplevelse av hva som er sant, hva som er sant for en selv? Så "sannheten" skal på en måte oppdages på nytt, selv om dette ikke nødvendigvis er den faktiske sannheten, men heller oppfatninger og minner som har blitt satt sammen til en slags sannhet, over mange år? I dette tilfellet ca 25 år..?

The Power of Suggestion; dvs, om du leser en setning der det står "ikke tenk på en svart katt", eller om noen sier det, så kommer du nesten garantert til å tenke nettopp på det. (Nå tenkte du på en svart katt, ikke sant?) Dette fordi når man leser en setning eller hører noe bli sagt vil man tenke på hvert enkelt av ordene, ganske enkelt for å kunne forstå budskapet.
"Ikke bekymre meg, ikke bekymre meg", for dem det måtte gjelde, det som skjer er det stikk motsatte, fordi ordet av betydning, nemlig "bekymre", blir gjentatt om og om igjen for underbevisstheten din.

The Power of Suggestion er en psykologisk mekanisme; hva enn underbevisstheten klarer å akseptere, er det den gjør. Med andre ord, om "Gravdal, Gravdal, Gravdal" har blitt gjentatt, og underbevissheten har klart å slå seg til ro med at dette faktisk kan være tilfelle, kan minnet oppstå; man setter ikke spørsmål ved hvor vidt overgrepene fant sted eller ikke, men man kan i minnene feste hvilket som helst ansikt på overgriperens kropp.Man skal ikke undervurdere kraften i forslaget.

Hvorfor oppsøkte kvinnfolket denne formen for behandling i utgangspunktet, og ikke hypnose? Fortalte hun sin historie til terapeuten, der navn og mistanker ble nevnt? Var terapeuten profesjonell nok til å ikke påvirke minnene til pasienten, og hvordan er effekten med en slik behandlingsform kontra feks "vanlig" hypnose, som så vidt jeg veit ikke er en anerkjent behandlingsmetode i dette landet? Er sistnevte grunnen til at hun valgte rosenterapi i stedet for hypnose, som i mange andre europeiske land er kjent for å være den mest effektive for å fremkalle undertrykte minner; om hun bare hadde interesse av å vite, hvorfor valgte hun da ikke den mest effektive metoden, men heller en metode som er i gråsonen hva medisinsk tyngde i en rettsak angår?

Saken er belelig nok foreldet, slik at den ble henlagt og rettsak ble unngått. Gravdal slapp med andre ord straff, som en følge av en rettsak der det helt tydelig hadde kommet til å bli lagt mest vekt på kvinnens påstander; hun fikk likevel erstatning, selv om det, om man skal være litt kynisk, faktisk kan settes spørsmål ved om det i det heletatt skjedde overgrep, noe som indirekte tyder på at hun ble trodd; "uskyldig til det motsatte er bevist" gjelder tydeligvis ikke i denne saken, der Kontoret for voldsskadeerstatning tydeligvis så det som enklest å kaste penger på problemet, på tross av at dette stemplet en etter min mening uskyldig mann.

Behov for å legge skylden på noen, eller "bare" enda en sak midt i Bibelbeltet? Nordbø-saken har jo alt vært ganske så ødeleggende, og begge sakene har jo dratt inn Tryggheim. Kanskje det også er derfor det er uinteressant å finne ut hva som faktisk er sant?
Det er vel overflødig å si hvem jeg støtter i denne saken.

For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

tysdag 9. september 2008

...

onsdag 3. september 2008

Aron har laga tegnefilm! lol

Heheh flira meg skakk når jeg så den her første gangen! Postman Rampage! Hahah! (Klikk på bilde for å se.)

tysdag 2. september 2008

måndag 1. september 2008

Ny tegneserie: ting vi skulle likt å sett

Ting vi skulle likt å sett: Ms South Carolina på Jeopardy.INGEN adresser som funker..

Har noen linker til andre blogger liggende til høyre på sida her, men det er ingen som funker. Enten må jeg logge inn, eller så funker ikke linken fordi adressa er feil. Er ikke no vits i å ha en ødelagt link der, så om folk gidder å ha linken til sida si liggende her må de gi meg adressa.. Hvis ikke sletter jeg bare hele driten, jeg gidder ikke stresse... Capiche? lolktnxbye