søndag 4. april 2010

Idrett for dyslektikere

Spill sang, den hører med til bildet.